od roku 1729

Hustopečské vinařské Bratrstvo

Nejstarší opět existující vinařský spolek na Moravě.


Založení Ctihodného hustopečského vinařského bratrstva byla jedním ze zásadních okamžiků v rozvoji hustopečského vinařství. Navazovalo na starší tradici cechu kopáčů hor viničních. Pod vedením místního vinaře Adama Wágnera vzniklo v roce 1729 "Ctihodné bratrstvo vinohradských kopáčů" německy " Ehrsame weinhauerbruderschaft" neboť každý kdo vlastnil vinici, se považoval také za "vinohradského kopáče". V roce 1736 pak obdrželo Vinařské bratrstvo od císaře Karla VI. cechovní artikuly, jimiž se řídilo až do dvacátého století a stalo se tak vysoce respektovanou institucí v životě města.

7. března roku 1729 měli pánové Ferdinand Sottenwolf jako městský soudce, pan František Bore jako městský písař  a také starosta Paul  Rudolf jednání o knížecí dani z hor viničních. Při jídle, které tohle jednání provázelo pronesl Adam Wágner k městskému soudci.

"My kopáči chceme zříditi bratrstvo, abychom mohli každý čtvrtrok zádušní mši za svoje zemřelé konati."

Prvním představeným Bratrstva byl místní měšťan,  později i starosta a vinař Adam Wágner

dále pak Andreas Langer, Hadwiker Franz, Schwarz Jakub, Eberhart Franz, Prem Johann, Schreier Andreas, Eberhart Matyáš,Schneider Anndreas, Platich František, Solomon Franz, Tanzer Matyáš, Tanzer Florian, Šivohlava Martin, Stulz Ferdinand, Novák Martin, Kouřil Ferdinand, Solomon Antonín, Tanzer Jakub(1858-65), Solomon Stefan (1865-69) Novák František, (1869-?) Novák Jan (?-1884)Solomon František (1884-84), Stolz Karl, (1884-1916), Solomon Stefan (1916-19) Zemánek Josef (1919-45) Sedláček Zdeněk  (2007-17) Vrbová Libuše (2017-19), Košulič Pavel 2019-dosud)

.

Ctihodné vinařské Bratrstvo v roce 1870